An Interesting Quiz on Venkatachala Ithihasamala


ஸ்ரீ:
வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா கேள்வித்தாள்


பகுதி – 1
கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு நான்கு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஒன்றுதான் சரியான விடை. அவற்றில் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
மொத்த மதிப்பெண்கள்-50
1. வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா என்னும் நூலை எழுதியவர்.
அ) இராமானுசர். ஆ) முதலியாண்டான். இ) திருவரங்கத்தமுதனார். ஈ) அனந்தாழ்வான்.
2. இந்த நூல் அமைந்துள்ள மொழி.
அ) தமிழ். ஆ. தெலுங்கு. இ) ஸம்ஸ்கிருதம். ஈ) ஹிந்தி.
3. வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலாவில் ஸ்தபகங்கள் என்று அழைக்கப்படும் எத்தனை உட்பிரிவுகள் உள்ளன.
அ) ஆறு. ஆ) ஏழு. இ) எட்டு. ஈ) ஒன்பது.
4. ‘ஸ்தபகம்’ என்றால்
அ) தூண். ஆ) பூங்கொத்து. இ) மலை. ஈ) மாலை
5. ஸ்ரீவேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா
அ) உரைநடையில் அமைந்துள்ளது. ஆ) செய்யுள் வடிவில் அமைந்துள்ளது. இ) உரைநடையும் செய்யுளும் கலந்த வடிவில் அமைந்துள்ளது. ஈ) முக்கால் பகுதி செய்யுள் வடிவிலும் கால்பகுதி உரைநடையிலும் அமைந்துள்ளது.
6. வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலையின்படி இராமானுசருடைய அவதாரம்
அ) ஆதிசேஷ அவதாரம். ஆ) பஞ்சாயுதங்களின் அவதாரம். இ) விஷ்வக்ஸேனரின் அவதாரம். ஈ) பார்த்தசாரதி பெருமாளின் அவதாரம்.
7. ஸ்ரீவேங்கடாசல இதிஹாஸமாலாவின்படி வைகானஸ அர்ச்சகர்கள் திருமலையைவிட்டு நீங்கியதற்கான காரணம்
அ) ராஜதண்டனைக்கு அஞ்சி. ஆ) சந்ததிகள் அற்றுப்போனதால். இ) எல்லோரும் இறந்துவிட்டதால். ஈ) பெருமாளிடம் அபசாரப்பட்டதால்.
8. வேங்கடாசல மாஹாத்மியம் சொல்லப்பட்டுள்ளது
அ) பிரும்மாண்ட புராணம். ஆ) விஷ்ணு புராணம். இ) பாகவத புராணம். ஈ) லிங்க புராணம்
9. ஸ்வாமி புஷ்கரிணி என்றால்
அ) சந்திர புஷ்கரிணியை குறிக்கும். ஆ) திருமலையில் உள்ள கோனேரியைக் குறிக்கும். இ) பொற்றாமரைக் குளத்தைக் குறிக்கும். ஈ) கல்யாணி புஷ்கரிணியைக் குறிக்கும்.
10. ஸ்வாமி புஷ்கரிணியின் கரையில் எழுந்தருளியிருப்பவர்
அ) கிருஷ்ணன். ஆ) இராமன். இ) வராஹன். ஈ) நரசிம்ஹன்.
11. திருவேங்கடமுடையானை மங்களாசாஸனம் செய்தருளிய ஆழ்வார்கள்
அ) பன்னிரண்டு. ஆ) பதினொன்று. இ) பத்து. ஈ) ஒன்பது.
12. ஆழ்வார்களின் தலைவராக கொள்ளப்படுபவர்
அ) திருமங்கையாழ்வார். ஆ) பொய்கையாழ்வார். இ) குலசேகராழ்வார். ஈ) நம்மாழ்வார்.
13. வில்வ இலைகளைக் கொண்டு வழிபடுவதற்கு உரிய தெய்வம்
அ) திருமகளோடு கூடிய திருமால். ஆ) சிவன். இ) சுப்ரமண்யன். ஈ) விநாயகன்.
14. இதற்கான ப்ரமாண வசனம் அமைந்துள்ளது
அ) ஸ்ரீஸூக்தத்தில். ஆ) ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸூக்தத்தில். இ) புருஷ ஸூக்தத்தில். ஈ) நீளா ஸூக்தத்தில்.
15. ஸ்ரீவேங்கடேச ஸஹஸ்ரநாமாத்யாயம் அமைந்துள்ளது.
அ) ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம். ஆ) வாமன புராணம். இ) பிரும்மாண்ட புராணம். ஈ) லிங்க புராணம்.
16. திருமாலின் மார்பில் காலால் உதைத்த ரிஷியின் பெயர்.
அ) துர்வாஸர். ஆ) ப்ருகு. இ) மார்க்கண்டேயர். ஈ) விசுவாமித்திரர்.
17. சைவர்களுக்கும், இராமானுசருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த வாதப்போர் நடந்தது.
அ) சோழமன்னன் அரசவையில். ஆ) பாண்டிய மன்னன் அரசவையில். இ) யாதவராஜன் அரசவையில். ஈ. தொண்டை மன்னன் அரசவையில்.
18. ‘ஸமாக்யை’ என்ற சொல்லுக்கு பொருள்
அ) காரணப்பெயர். ஆ) வினைத்தொகை. இ) ஆகுபெயர். ஈ) வினைமுற்று.
19. வ்யூஹ லக்ஷ்மியின் அடையாளங்களில் ஒன்று.
அ) நான்கு கரங்களோடு கூடியிருப்பது. ஆ) இரண்டு கரங்களோடு காணப்படுவது. இ) கையில் சங்கு சக்கரம் தரித்திருப்பது. ஈ) ஒரு கையை அபயஹஸ்தமாகக் கொண்டிருப்பது.
20. ஆனந்த ஸம்ஹிதை என்பது
அ) பாஞ்சராத்ர ஸம்ஹிதை. ஆ) வைகானஸ ஸம்ஹிதை. இ) சாக்த ஸம்ஹிதை. ஈ) ஸ்ம்ருதி.
21. இராமானுசர் காலத்திற்கு முன்பு உத்ஸவமூர்த்தியாய் ஆராதிக்கப்பட்டு வந்தவர்
அ) மலைக்கினியநின்ற பெருமாள். ஆ) வேங்கடத்துறைவார். இ) திருமலையப்பன். ஈ) நாராயணன்.
22) இராமானுசரால் நியமிக்கப்பட்ட வைகானஸ பிரதம அர்ச்சகர் திருநாமம்
அ) பார்த்தசாரதி. ஆ) செங்கனிவாயர். இ) ஸ்ரீனிவாஸன். ஈ) உலகளந்தான்.
23. திருமலை திருக்கோயிலில் மேற்கு நோக்கி எழுந்தருளப்பண்ணப்பட்டிருக்கும் நரஸிம்ஹமூர்த்தி முன்பு எழுந்தருளியிருந்த இடம்
அ) சந்திர புஷ்கரிணியின் மேற்கு கரையில். ஆ) சந்திர புஷ்கரிணியின் கிழக்கு கரையில்.
இ) பாபவிநாச தீர்த்தக்கரையில், ஈ) கீழ்த்திருப்பதி.
24. திருமலையில் திருவேங்கடமுடையானின் அப்ரதிக்ஷிண புறப்பாடு நடைபெறுவது
அ) புரட்டாசி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தின்போது. ஆ) அத்யயனோத்ஸவத்தின்போது. இ) கார்த்திகை ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தின்போது. ஈ) பங்குனி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தின்போது.
25. திருவேங்கடமுடையான் மோவாயில் பச்சைக்கற்பூரத்தை அணிவிப்பதற்கான காரணம்
அ) அனந்தாழ்வான் எறிந்த கடப்பாறை அந்த இடத்தில் பட்டதால். ஆ) தொண்டைமான் சக்கரவர்த்திக்கு சக்ராயுதத்தை அளித்திடும்போது ஏற்பட்டவடு. இ) ப்ருகு மகரிஷி எறிந்த கல்லால். ஈ) பசுக்களைக் கறந்திடும்போது  ஏற்பட்டவடு.
26. இராமானுசருக்கு திருமலைநம்பி ஸ்ரீராமாயண காலக்ஷேபம் ஸாதித்த இடம்
அ) திருமலை புஷ்கரிணிக் கரையில். ஆ) அடிப்புளியின் அடிவாரத்தில். இ) கீழ்த்திருப்பதியில். ஈ) கபில தீர்த்தக் கரையில்.
27. ஸ்ரீவேங்கடேச ரகஸ்யாத்யாயம் அமைந்துள்ளது
அ) பவிஷ்யோத்ர புராணம். ஆ) ப்ரஹ்மாண்ட புராணம். இ) மார்க்கண்டேய புராணம். ஈ) சைவ புராணம்.
28. “கோவிந்தா கோவிந்தா” என்று திருவேங்கடமுடையான் திருநாமத்தை கூவிக்கொண்டு மலைமேல் ஏற வேண்டும் என்ற குறிப்பு அமைந்துள்ளது.
அ) வராஹ புராணம். ஆ) நாரத புராணம். இ) பாகவத புராணம். ஈ) வாமன புராணம்.
29. பெரிய திருமலைநம்பி அவதரித்தருளியது
அ) சித்திரை ஸ்வாதி. ஆ) வைகாசி விசாகம். இ) ஆனி அனுஷம். ஈ) மாசி புனர்பூசம்.
30. பெரியதிருமலைநம்பியின் ஆசாரியர் திருநாமம்
அ) நாதமுனிகள். ஆ) உய்யக்கொண்டார். இ) மணக்கால்நம்பி ஈ) ஆளவந்தார்.
31. பிள்ளை திருமலைநம்பிகளுக்கு இன்னொரு பெயர்
அ) தோழப்பர். ஆ) ஆஸூரியார். இ) கோமடத்தார். ஈ) வாதூõலதேசிகர்.
32. பிள்ளைத்திருமலைநம்பியின் கோத்ரம்
அ) பாரத்துவாஜ கோத்ரம். ஆ) கௌண்டின்ய கோத்ரம். இ) கபில கோத்ரம். ஈ) வாதூல கோத்ரம்.
33. தண்ணீரமுது உத்ஸவம் திருமலையில் நடைபெறுவது.
அ) அத்யயனோத்ஸவத்தின் இறுதியில். ஆ) புரட்டாசி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தில். இ) கார்த்திகை ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தில். ஈ) பங்குனி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தில்.
34. அனந்தாழ்வான் அவதரித்தது
அ) திருவரங்கத்தில். ஆ) காஞ்சீபுரத்தில். இ) கர்நாடக மாநிலம் சிறுப்புத்தூரில். ஈ) திருமலையில்.
35. அனந்தாழ்வான் திருநக்ஷத்ரம்
அ) சித்திரையில் சித்திரை. ஆ) வைகாசி விசாகம். இ) ஐப்பசி மூலம். ஈ) பங்குனி ஹஸ்தம்
36. அனந்தாழ்வான் திருமலை செல்வதற்கு காரணமாய் அமைந்த திருவாய்மொழி பாசுரம்
அ) 1-1-1 ஆ) 3-3-2 இ) 4-1-1 ஈ) 10-10-11
37. திருமலையில் யமுனைத்துறைவர் மண்டபத்தை நிர்மாணித்தவர்
அ) பெரிய திருமலைநம்பி. ஆ) இராமானுசர். இ) முதலியாண்டான். ஈ) அனந்தாழ்வான்.
38. “அகிலாத்மகுணாவாஸம் அஜ்ஞாநதிமிராபஹம் ந ஆச்ரிதாநாம் ஸுசரணம் வந்தே னந்தார்ய தேசிகம் நந என்ற  தனியனை யார் அருளிச்செய்தார்.
அ) இராமானுசர். ஆ) நஞ்சீயர். இ) பட்டர். ஈ) ஸாக்ஷாத் திருவேங்கடமுடையான்.
39. ‘ஸ்ரீமத்ராமாநுஜார்ய ஸ்ரீபாதாம்போருஹத்வயம்’ என்று குறிப்பிடப்படுபவர்
அ) முதலியாண்டான். ஆ) கூரத்தாழ்வான். இ) சோமாஸியாண்டான். ஈ) அனந்தாழ்வான்.
40. அனந்தாழ்வானின் புருஷகாரம் கொண்டு திருவேங்கடமுடையான் மோக்ஷம் அளித்தது
அ) சிறியாண்டானுக்கு. ஆ) பெரியாண்டானுக்கு. இ) மிளகாழ்வானுக்கு. ஈ) சோமாஸியாண்டானுக்கு.
41. திருவேங்கடமலையில் பெருமானின் திவ்ய ஐச்வரியத்தை பாதுகாப்பதற்காக தமது பிரதிநிதியாய் இராமானுசர்
அ) ஸ்ரீஸேனாபதி ஜீயரை நியமித்தார். ஆ) திருமலைநம்பி வம்சத்தாரை நியமித்தார். இ) அனந்தாழ்வான்  வம்சத்தவரை நியமித்தார். ஈ) முதலியாண்டான் வம்சத்தவரை நியமித்தார்.
42. இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டவரின் திருவாராதனப்பெருமாள்
அ) சக்கரவர்த்தி திருமகன். ஆ) கிருஷ்ணன். இ) வராஹன். ஈ) நரசிம்ஹன்
43. திருமலையில் இராமானுசருடைய விக்ரஹ ப்ரதிஷ்டையை செய்தவர்
அ) கந்தாடையாண்டான். ஆ) அனந்தாழ்வான். இ) கூரத்தாழ்வான். ஈ) சோமாஸியாண்டான்.
44. திருமலையில் இராமானுசர் காலத்தில் எழுந்தருளியிருந்த அரையருடைய திருநாமம்
அ) திருவேங்கடநாத அரையர். ஆ) பிள்ளைத்திருநறையூர் அரையர். இ) நாதமுனி அரையர். ஈ) சம்பத்குமார் அரையர்.
45. பாரபத்யகாரர் என்றால்
அ) திவ்யப்ரபந்தம் ஸேவிக்கும் அதிகாரி. ஆ) பெருமாளுக்கு நடைபெறும் கைங்கர்யங்கள் அனைத்தையும் மேற்பார்வையிடும் அதிகாரி. இ) வேதவிண்ணப்பம் செய்வார். ஈ) பூமாலை ஸமர்ப்பிப்பார்.
46. அனந்தாழ்வான் திருமதில் எடுத்திடும்போது இடையூறாய் நின்ற எந்த மரம் தானே நகர்ந்து வழிவிட்டது.
அ) செண்பகமரம். ஆ) புளியமரம். இ) பனைமரம். ஈ) சந்தனமரம்
47. வெள்ளிக்கிழமை திருமஞ்ஜனத்தின்போது ஸேவிக்கப்படும் திவ்யப்பிரபந்தம்
அ) திருப்பாவை. ஆ) நாச்சியார் திருமொழி. இ) பெருமாள் திருமொழி. ஈ) திருமாலை.
48. திருமலையில் சின்ன ஜீயர் பட்டத்தை ஏற்படுத்தியவர்.
அ) இராமானுசர். ஆ) அனந்தாழ்வான். இ) முதலியாண்டான். ஈ) மணவாளமாமுனிகள்.
49. திருமலைக்கான பதிகங்கள் திருவாய்மொழியில் அமைந்துள்ளவை.
அ) 3-3 மற்றும் 6-10 ஆ) 4-10 மற்றும் 8-10. இ) 2-10 மற்றும் 7-10. ஈ) 5-10 மற்றும் 9-10.
50. கோவிந்தராஜனுக்கு ப்ரஹ்மோத்ஸவம் நடைபெறுவது
அ) ஆனி மாதத்தில். ஆ) ஆடி மாதத்தில். இ) ஆவணி மாதத்தில். ஈ) கார்த்திகை மாதத்தில்.


2)கீழ்க்கண்ட சொற்றொடர்களை கோடிட்ட இடங்களில் தகுந்த சொல்லை இட்டு முழுமை செய்யவும்.                            மொத்த மதிப்பெண்கள். 50.
1. அனந்தாழ்வான் திருமலையில் ————கைங்கர்யம் செய்து வந்தார்.
2. வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா என்பதற்கு தமிழில் ————- என்ற பெயர் வழங்கி வருகிறது.
3. செந்தமிழ்பாடுவார் என்று திருமங்கையாழ்வாரால் சிறப்பித்து கூறப்பட்டவர்கள் ———- ஆவர்.
4. திருவரங்கப்பெருமாள் அரையர் ————- குலத்தைச் சார்ந்தவர்.
5. “படியாய்க்கிடந்து உன்பவளவாய்க் காண்பேனே” என்றருளிச் செய்தவர் ———– ஆழ்வார்.
6.  வேங்கடத்து அரி என்றால் திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் ———– குறிக்கும்.
7. அழகப்பிரானார் திருக்கிணறு திருமலையில் ————– திருச்சுற்றில் அமைந்துள்ளது.
8. திருவிருத்தம் ————– பாட்டில் நம்மாழ்வார் திருமலையை மங்களாசாஸனம் செய்துள்ளார்.
9. திருச்சந்தவிருத்தத்தில் திருமழிசையாழ்வார் காலநேமி என்னும் அசுரனை வதைசெய்தவன் திருவேங்கடமுதலியான் என்று ——————— என்ற பாசுரத்தில் அருளிச் செய்துள்ளார்.
10. “ராமானுஜ பதச்சாயா” என்று கொண்டாடப்படுபவர் ———– ஆவார்.
11. ஸ்ரீ ராமானுஜர் பரமபதித்திடும்போது அனந்தாழ்வான் ————- கைங்கர்யம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் பரமபதித்ததை ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர் தெரிவிக்கக்கேட்டு துக்கம் அடைந்தார்.
12. வாரீர் அனந்தாழ்வானே! “நானன்றோ ராமானுஜமுனியாகிய ஒரு பெரிய நிதியை இழந்து விட்டேன்” என்று கூறினார் —————-.
13. ஆளவந்தார் குருகைக் காவளப்பனை சந்திக்கச் சென்றபோது அவர் ———– என்று வினவினார்.
14. பெரியதிருமலைநம்பி இராமானுசருக்கு ஸ்ரீராமாயண காலக்ஷேபம் முடிந்தவாறே ————- அவருக்கு ஆராதிக்க எழுந்தருளப்பண்ணிக் கொடுத்தார்.
15. திருமலைப்பகுதியை இராமானுசர் காலத்தில் ————– மன்னன் ஆண்டு வந்தான்.
16. எம்பெருமான் பொன்மலையில் ஏதேனும் ஆவேனே என்று ஆசைப்பட்டவர் ————— ஆழ்வார் ஆவார்.
17. “ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனி தன் வாய்ந்த மலர்ப்பாதம் வணங்குகிறேன்” என்று தனியனிட்டவர் —————- ஆவார்.
18. அனந்தாழ்வான் ஏற்படுத்திவைத்த ஏரிக்கு ————— என்று அவர் பெயர் சூட்டினார்.
19. திருவேங்கட மலையில் ————- ஆகம முறைப்படி திருவாராதனங்களும் விழாக்களும் நடைபெற்று வருகின்றன.
20. ‘வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டுகொள்ளென்று வீடும் தரும்’ என்று நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி ————— பாசுரத்தில் அருளிச்செய்துள்ளார்.
21. “என் பாபங்களை திருவேங்கடமுடையான் கணக்கில் கொண்டால் பழைய நரகங்கள் போதாமல் புதிய புதிய பெரிய நரகங்களை உண்டுபண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அனந்தாழ்வானே உம்முடைய புருஷகாரத்தால் பரமபதம் அளித்தான்” என்று கூறியவர் ———— ஆவார்.
22. திருவேங்கடமுடையான் திருமலையப்பனை ஸேவிப்பதற்காக திருவரங்கத்திலிருந்து வாத்ஸய வரதாசார்யர் போன்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் திருமலை அடிவாரத்தில் பசித்து களைத்திருந்தபோது ப்ரஸாதம் அளித்து அவர்களுடைய பசியைப் போக்கினான் திருவேங்கடமுடையான். அப்போது அவன் தன்னை ————— என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டான்.
23. “பரம்சென்றுசேர் திருவேங்கடமாமலை”  என்ற பாசுரச்சொற்றொடரை ————- திருவேங்கட முடையானிடம் பதிலாகக் கூறினார்.
24. “மதுரகவிதாஸன்” என்ற தாஸ்ய நாமம்  ————- வம்சத்தவர்களுக்கு வழக்கில் உள்ளது.
25. அனந்தாழ்வான் தன் மகளுக்கு ————- என்ற பெயரைச் சூட்டினார்.
26. பத்மாவதியை ஓரிரவு முழுவதும் ————– மரத்தில் கட்டி வைத்தார் அனந்தாழ்வான்.
27. அனந்தாழ்வான் கட்டிவைத்த பூமாலை தொடுக்கும் மண்டபத்திற்கு ———– என்று பெயர்.
28.  ஒரு பிரம்மசாரியின் உருவில் உதவி செய்ய வந்த திருவேங்கடமுடையான் மீது அனந்தாழ்வான் ————– எறிந்து காயப்படுத்தினார்.
29. அனந்தா நீயல்லவோ ஆண்பிள்ளை என்று ————- புகழ்ந்துரைத்தார்.
30. அனந்தாழ்வானை ————— திருவடிகளில் ஆச்ரயிக்கும்படி இராமானுசர் நியமித்தருளினார்.
31. “குருவி கழுத்தில் பனங்காயைக் கட்டினாற்போலே” என்று —————– கூறினார்.
32. அனந்தாழ்வானுடைய திருத்தகப்பனார் திருநாமம் ————— என்பதாகும்.
33. அனந்தாழ்வான் —————- கோத்திரத்தைச் சார்ந்தவர்.
34.  அனந்தாழ்வான் அவதரித்தது கலி ———– ஆண்டு.
35. தண்ணீரமுது உத்ஸவத்தில் தீர்த்தக் குடத்தை எழுந்தருளப்பண்ணிக் கொண்டு வரும்போது ————– ஆழ்வார் பாசுரங்களை திருவீதிகளில் ஸேவித்துக்கொண்டு வருவர்.
36. பெரியதிருமலைநம்பி பரமபதிக்கும்போது கூறிய வார்த்தைகளை திருவாய்மொழி ————— பாசுர வ்யாக்யானத்தில் நம்பிள்ளை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
37. பெரியதிருமலைநம்பிகள் ——————– திருவடிகளை நினைத்துக்கொண்டே நித்யவிபூதிக்கு எழுந்தருளினார்.
38. பெரியதிருமலைநம்பிகள் அவதரித்தது ————– மாதத்தில் ———– நக்ஷத்திரத்தில்.
39. பெரியதிருமலைநம்பிகள் தினந்தோறும் ————— இருந்து திருமஞ்ஜனத்தை எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு வருவார்.
40. வராஹப்பெருமாள் அவதாரம்  ————– மாதம் ————-திருநக்ஷத்திரத்தில்.
41. வராஹப்பெருமாள் ஸ்வாமி புஷ்கரிணியின் ————– கரையில் எழுந்தருளியுள்ளார்.
42. சைவர்கள் முன்வைத்த கூற்றுகளை இராமானுசர் 1———- 2———- 3———- ஆகிய புராண வசனங்களைக் கொண்டு மறுத்தார்.
43. பதினெட்டு புராணங்களைத் தொகுத்தவர்————— ஆவார்.
44. பேயாழ்வார் அருளிச் செய்த “தாழ்சடையும் நீள்முடியும்” என்று தொடங்கும் பாசுரம்———- திருவந்தாதியில் ———–பாசுரமாக அமைந்துள்ளது.
45. “மேயான் வேங்கடம் காயா மலர்வண்ணன்”  என்று தொடங்கும் பாசுரம் திருவாய்மொழி——– பத்தில்———– பாசுரம்.
46. லிங்கம் என்ற சொல்லிற்கு ————–என்பது பொருள்.
47. நாச்சியார்திருமொழியில்——— பாசுரங்கள் அமைந்துள்ளன.
48. இராமாநுசருக்கு முற்பட்ட காலங்களில் புரட்டாசி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தின் பெரும்பகுதி———- ஊரில் நடைபெற்று வந்தது.
49. குத்ருஷ்டிகள் என்றால்———– பொருளாகும்.
50. ஆண்டாள் திருக்கரத்தில் ஏந்தியிருப்பது ———– மலராகும்.


3) சரியா, தவறா? என்று குறிப்பிடவும்.                மொத்த மதிப்பெண்கள்-50


1. ஸ்ரீநிவாஸன் திருமார்பில் உள்ள வனமாலைக்கு வைஜயந்தி என்று பெயர்.                  சரி/தவறு.
2. பங்காருபாவி (பொற்கிணறு) கீழ்த்திருப்பதியில் உள்ளது.                 சரி/தவறு.
3. ஆழ்வார்கள் அனைவருக்கும் திருமலையில் ஸந்நிதிகள் அமைந்துள்ளன.        சரி/தவறு.
4. அழகப்பிரானார் கிணறு என்றாலும் பொற்கிணறு என்றாலும் ஒரே
கிணற்றைத்தான் குறிக்கும்.                                 சரி/தவறு.
5. புரட்டாசி ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தின் 8ஆம் நாள் திருத்தேர் உத்ஸவம்.             சரி/தவறு.
6. அனந்தாழ்வானின் அவதாரமாகக் கொள்ளப்படுவது ஒரு செண்பகமரம்.        சரி/தவறு.
7. இராமானுசர் பெரியதிருமலைநம்பியிடம் ஸ்ரீராமாயணம் கேட்டது திருமலையில்.    சரி/தவறு.
8. நாதமுனிகளின் சிஷ்யர் பெரியதிருமலைநம்பி.                    சரி/தவறு.
9. பராங்குசன் என்றாலும் நம்மாழ்வார் என்றாலும் ஒருவரையே குறிக்கும்.        சரி/தவறு.
10. பெரியதிருமலைநம்பி தினந்தோறும் கபில தீர்த்தத்திலிருந்து திருமஞ்சனக்
குடங்களைச் சுமந்து வருவார்.                            சரி/தவறு.
11. திருமலைநாத தாதஆசார்யன் என்றால் அனந்தாழ்வானைக் குறிக்கும்.        சரி/தவறு.
12. திருமலைநம்பிகள் சித்திரையில், சித்திரை நாள் அவதரித்தார்.              சரி/தவறு.
13. திருமலைநம்பிகளின் அபிமான குமாரரின் பெயர் பிள்ளைத் திருமலைநம்பி.    சரி/தவறு.
14. பெரியதிருமலை நம்பியின் திருவாராதனப் பெருமாள் சக்ரவர்த்தித் திருமகன்.    சரி/தவறு.
15. அனந்தாழ்வான் கர்னாடக மாநிலம் மேல்கோட்டையில் அவதரித்தவர்.        சரி/தவறு.
16. பெரியதிருமலை நம்பியும் அனந்தாழ்வானும் பாரத்வாஜ கோத்ரத்தைச் சார்ந்தவர்கள் சரி/தவறு.
17. அருளாளப்பெருமாள் எம்பெருமானார் பூர்வாச்ரமத் திருநாமம்
யஜ்ஞமூர்த்தி என்பதாகும்.                                சரி/தவறு.
18. “ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி” என்று தொடங்கும் பதிகம்
பெரியதிருமொழி 3-3.                                 சரி/தவறு.
19. புஷ்ப மண்டபம் என்றால் காஞ்சிபுரத்தைக் குறிக்கும்.                சரி/தவறு.
20. “மந்திபாய் திருவேங்கட மாமலை” என்று பாசுரமிட்டவர் கலியன்.        சரி/தவறு.
21. “கோனேரி வாழும் குருகாய்ப் பிறப்பேனே” என்று
ஆசைப்பட்டவர் குலசேகராழ்வார்.                            சரி/தவறு.
22. தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் திருவேங்கடவனைத் தாம் அருளிச்
செய்த திருமாலையில் மங்களாசாஸனம் செய்துள்ளார்.                சரி/தவறு.
23. யாமுனர் என்றால் ஆளவந்தாரைக் குறிக்கும்.                    சரி/தவறு.
24. அனந்தாழ்வானின் வழித்தோன்றல்கள் தம்மை மதுரகவிதாஸர் என்று கூறிக் கொள்வர். சரி/தவறு.
25. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸந்யாசிகளை முக்கோல் பகவர் என்று அழைப்பர்.                சரி/தவறு.
26. மாருதிசிறியாண்டான் அனந்தாழ்வானை முன்னிட்டுக் கொண்டு
பரமபதத்தை அடைந்தார்.                                 சரி/தவறு.
27. இராமானுசர் திருவாய்மொழி 6-10 பதிகத்தை விரித்துரைக்கும் போது அனந்
தாழ்வான் தான் அவருடைய விருப்பப்படி திருமலைக்குச் சென்று புஷ்ப கைங்
கர்யம் செய்வதற்கு முன் வந்தார்                            சரி/தவறு.
28. “இராமானுசப் பேரேரி” என்னும் நீர்நிலை கீழ்த்திருப்பதியில் உள்ளது.        சரி/தவறு.
29. அனந்தாழ்வானின் திருக்குமாரரின் திருநாமம் இராமானுசன்.            சரி/தவறு.
30. “வைகுண்டாத்ரி” என்றால் திருமலையைக் குறிக்கும்.                சரி/தவறு.
31. மேருமலையின் மகன் திருவேங்கடமலை.                    சரி/தவறு.
32. மரணமடைந்தவர்களை திருமலையில் எரியூட்டுவது கூடாது.            சரி/தவறு.
33. திருமலையில் திருவேங்கடமுடையான் தரித்துக் களைந்த மாலைகளை
நாம் சூட்டிக் கொள்ளலாம்.                                சரி/தவறு.
34. விஷ்வக்ஸேனர் என்றாலும் ஸ்ரீ சேனாபதியாழ்வான் என்றாலும் ஒருவரையே குறிக்கும். சரி/தவறு.
35. ஸ்வாமி புஷ்கரிணியில் நீராடி ஸ்ரீவராஹப்பெருமாளை ஸேவித்தபிறகே
திருவேங்கடவனை தரிசிக்கச் செல்ல வேண்டும்.                    சரி/தவறு.
36. ஸ்ரீவராஹமூர்த்தி திருக்கோயிலில் பலி ஸாதிப்பது நடைமுறையில் உண்டு.    சரி/தவறு.
37. விஷ்வக்ஸேன ஏகாங்கிக்கு திருவேங்கடநாத (அப்பன்) சடகோப ஜீயர் என்ற
திருநாமம் சாற்றப்பட்டது விகாரி வருஷம், தை மாதம், சுக்லபக்ஷ வெள்ளிக்கிழமை.  சரி/தவறு.
38. சடகோப ஜீயருக்கு கைங்கர்யத்தில் உதவி செய்வதற்காக 4 ஏகாங்கிகளை
இராமானுசர் நியமித்தருளினார்.                            சரி/தவறு.
39. இராமானுசர் நாடெங்கும் வைணவம் தழைத்தோங்குவதற்காக 74
ஸிம்ஹாசனாதிபதிகளை நியமித்தருளினார்.                    சரி/தவறு.
40. பாத்மோத்தர புராண வசனப்படி “சகல நற்பண்புகளோடு கூடியவனே”
ஆசார்யனாய் இருக்கத் தகுந்தவன் என்று பெறப்படுகிறது.                சரி/தவறு.
41. ஏகாங்கிகளின் எண்ணிக்கையை நான்கிலிருந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது
என்று இராமானுசர் தடை விதித்துள்ளார்.                        சரி/தவறு.
42. ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் அவதரித்தது சொட்டைக்குலம்.                சரி/தவறு.
43. திருவேங்கடமுடையான் தனது சங்கு சக்ரங்களை தொண்டைமான்
சக்ரவர்த்திக்கு போரில் வெற்றி கொள்வதற்காக அளித்தான்.             சரி/தவறு.
44. சைவர்கள்  திருமலையில் கோயில் கொண்டிருப்பவன் சிவன் என்றும்
கந்தன் என்றும் வாதிட்டனர்.                             சரி/தவறு.
45. திருமலை அத்யயனோத்ஸவத்தில் திருப்பல்லாண்டு
தொடங்கி ஸேவிக்கப்படும்.                            சரி/தவறு.
46. திருமலைக்குச் செல்லும் வழியில் அடிப்புளியின் அண்மையில்
திருவேங்கடமுடையானின் திருவடித்தாமரை இணையினைக் காணலாம்.         சரி/தவறு.
47. திருமலையில் திருவேங்கடமுடையான் எழுந்தருளியிருக்கும் விமானத்திற்கு
ப்ரணவாகார விமானம் என்று பெயர்.                        சரி/தவறு.
48. “அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்மின்” என்ற சொற்றொடர்
திருவாய்மொழி 6-10-11இல் அமைந்துள்ளது.                    சரி/தவறு.
49. திருவேங்கடவனிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் முதலாழ்வார்கள்.        சரி/தவறு.
50. வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா ஸம்ஸ்க்ருத மொழியில் அமைந்துள்ள ஓர் நூலாகும். சரி/தவறு.


4) சிறு குறிப்பு வரைக.                 ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 5 மதிப்பெண்.
ஒவொரு கேள்விகளுக்கும் 10 வரிகளுக்கு மிகைப்படாமல் எழுதவும். அதிக வரிகள் கொண்ட விடைத்தாள்களுக்கு குறைந்த மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்.
1. அனந்தாழ்வான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு மாமனாராகக் கொள்ளப்படுகிறார். ஏன்? அதைத் தற்போது நினைவில் கொள்ளும் வகையில் திருமலையில் என்ன நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது?
2. “ஸ்தபகம்” என்றால் என்ன பொருள்? அனந்தாழ்வானின் பண்புகள், கைங்கர்யங்கள் ஆகிய வற்றிலிருந்து சிலவற்றை 6ஆம் ஸ்தபகத்தில் இருந்து எழுதவும்.
3. திருமலை நம்பிகள் இராமானுசருக்கு ஸ்ரீராமாயண காலக்ஷேபம் ஸாதித்த வைபவத்தை எழுதவும்.
4. கோவிந்தராஜனும், திருமலையப்பனும் ஒருவரே என்று எவ்வாறு நிரூபணம்செய்யப்பட்டுள்ளது?
5. பாரபத்தியக்காரரின் பணிகள் யாவை?
6. திருவேங்கடமலையில் கோயில் கொண்டிருப்பவன் சிவன் என்ற வாதத்தை இராமானுசர் எவ்வாறு முறியடித்தார்?
7. திருவேங்கடமலையில் கோயில் கொண்டிருப்பவன் கந்தன் என்ற வாதத்தை இராமானுசர் எவ்வாறு முறியடித்தார்?
8. திருவேங்கடமுடையானுக்கு திருமண்காப்பு அணிவித்திடும் வைபவத்தை விவரித்திடுக.
9. உத்ஸவ, கௌதுக மூர்த்திகளை ஏன் இராமானுசர் மாற்றியமைத்தார்?
10. ஆசார்ய புருஷலக்ஷணம் வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலாவில் எவ்வாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது?
***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: